S'obre la convocatòria de les beques menjador per al curs 2024-25

Última revisió 13-05-2024 08:24
13/05/2024

El Consell Comarcal del Maresme ha aprovat la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador escolar per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques per al curs 2024-2025.

La prestació té com a objectiu ajudar a l’escolarització dels nens i nenes de la comarca que cursin educació infantil de segon cicle, primària i/o secundària obligatòria i als quals no els correspon la gratuïtat del servei de menjador escolar. Per sol·licitar-la és condició indispensable que el centre educatiu disposi de servei de menjador escolar.

Els ajuts van destinats a totes aquelles famílies empadronades al municipi que tinguin infants escolaritzats als nivells d’educació infantil, primària i ESO, que compleixin els requisits marcats a les bases reguladores de la convocatòria i que no hagin sol·licitat els mateixos ajuts a altres administracions públiques.

El termini de presentació de sol·licituds s’obrirà el dimecres 15 de maig i es mantindrà actiu fins al divendres 31 de maig de 2024.

Les sol·licituds d’ajuts es poden presentar de forma telemàtica a través de la Seu Electrònica o presencialment a l’Oficina d’Atenció a la Vila de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, entregant els impresos corresponents degudament emplenats.

El divendres 24 de maig a les 10 h es farà una sessió informativa dirigida a les famílies per tal d’explicar el tràmit i clarificar possibles dubtes que puguin sorgir. Enguany tindrà lloc a Can Borrell, a la sala de la taula rodona.

S’adjunta la documentació següent: