Pla especial i catàleg del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental

Pla Especial UrbanísticL'objectiu d'aquest pla especial urbanístic arquitectònic és identificar els elements del terme municipal d'Arenys de Munt que en configuren el patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic i ambiental, i regular-ne les intervencions establint mesures per a la seva conservació, recuperació i millora. Aquest pla especial cataloga 299 elements que, pel seu valor o característiques arquitectòniques, urbanístiques o naturals mereixen una especial protecció, i va ser aprovat per unanimitat al Ple ordinari de febrer.

Els 299 elements catalogats estan classificats en sis tipologies: elements arquitectònics, conjunts arquitectònics, béns arqueològics paleontològics, béns socioculturals i etnològics, béns naturals i béns ambientals paisatgístics. Les característiques de protecció, per altra banda, es defineixen en tres nivells: Bé Cultural d'Interès Nacional, amb 3 elements a Arenys de Munt, Bé Cultural d'Interès Local, amb 66 elements, i Bé de Protecció Urbanística amb 183 elements. Els 299 elements catalogats es poden consultar clicant aquí.

El govern municipal farà arribar una comunicació als immobles afectats, a més de proporcionar tota la informació necessària durant el període d'exposició pública a través de l'Oficina d'Atenció a la Vila, del web municipal i del Consell d'Urbanisme que es convocarà properament. Des de la Regidoria d'Urbanisme s'ha impulsat aquest projecte, que va iniciar els treballs de camp l'any 2014, i amb aquest pla especial ja en tramitació el govern municipal assoleix l'objectiu 32.11 del PAM2015-2019.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 15-07-2020 14:19