Raquel Serrat i Suñé

Regidora de Joventut, Festes i Tradicions i Cultura d’Arrel

rserrat@ademunt.cat

          


Nascuda l’11 de juny de 1983 a Arenys de Munt. Cursa els seus estudis elementals a l’escola La Presentació d’Arenys de Mar. En acabat s’instal·la a Barcelona a cursar estudis en diferents tècniques de massatge. Més tard i a causa de la crisi del 2008, es reinventa i es posa a estudiar enologia, primer al CETT i més tard a l’Escola Superior de Turisme de Barcelona.

Lligada sempre a accions socials i culturals al poble, des de ben petita com a participant de les Catecolònies i l’Esbart Dansaire, i més tard passa a la direcció de les dues. El 2012 comença a codirigir el projecte de la dansa infantil d’Arenys de Munt, tot un èxit al municipi.

De la seva formació en política vol destacar, per una banda, la formació en cultura i festes, gràcies als nombrosos esdeveniments que ha anat organitzant al llarg dels anys, tant a nivell lúdic amb l’Esbart, el grup Rau-Rau i les colònies com a nivell de feina a les diferents empreses on ha treballat.

Per últim, desitja destacar que al municipi se la trobarà al Centre Moral, que ha estat la seva segona casa.

 

Retribucions 2024

CONCEPTES  Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Total Acumulat
Salari Brut 1.221,69 1.221,69 1.221,69 1.221,69                 4.886,76
Salari Net 1.072,60 1.077,69 1.077,69 1.077,69                 4.305,67
Despeses de telefonia 13,01 13,01 13,01 13,01                 52,04
Total despesa 1.234,70 1.234,70 1.234,70 1.234,70                 4.938,80

 

  *L'import retingut (IRPF) és decisió de cada Regidor

 

 

Declaració de patrimoni

 Patrimoni  
Patrimoni immobiliari

Pis / Arenys de Munt / 2019 / Hipoteca

Vehicles Opel Safira / 2019
Dipòsits, valors, participacions i anàlogues

Compte a CaixaBank
 

 

Declaració d'activitats

 Càrrec  Definició
Regidora   
Activitats per compte d'altri Comerç Pi Gros activitat comerç alimentació Altres activitats públiques compatibles

 

Competències

Les facultats genèriques que es deleguen són:

  • Organització i coordinació de festes populars i les festes majors.
  • Coordinació del Casal de Joves l’Escorxador.
  • Coordinació, suport i assessorament a les persones joves per a la seva autogestió.
  • Organització d’activitats per a persones joves.
  • Organització, coordinació i suport de les activitats de cultura d’arrel i tradicions del municipi, per part de l’Ajuntament i entitats locals.
  • Les facultats referents a promocionar l’ús de la llengua catalana, crear consciència lingüística i vetllar pel compliment de la normativa lingüística.

Les facultats específiques que es deleguen són:

  • Presidència del Consell Municipal de Joventut.
  • Autoritzar i disposar despeses amb valor estimat inferior a 5.000 euros, en l’aplicació de l’orgànic del pressupost municipal: 410, 420 i 820. Pel que fa a l’orgànic 820 podrà autoritzar despesa mentre no es creï un nou orgànic en el pressupost per assumir les despeses específiques relatives a Cultura d'Arrel.
  • Cancel·lar despeses en els orgànics esmentats.
Raquel Serrat i Suñélogotip cup
Última revisió 13-05-2024 09:57