Tònia Vila i Paituví

Regidora d’Educació i Infància, Cultura, Arts i Patrimoni

tvila@ademunt.cat

Nascuda a Arenys de Munt l'any 1962. Formació professional 2n grau, branca administrativa.

Va iniciar la seva vida professional en un centre de càlcul, com a cap de programa de nòmines, posteriorment realitzant tasques administratives, de màrqueting i de comerç internacional en diferents empreses de la comarca. Des de l'any 2007 fins a l'actualitat, treballa a l'Administració pública en el Departament d'Educació.

Vinculada amb el món educatiu, des de l'AMPA als consells escolars i el Consell Municipal d'Educació, des de l'any 1998. Destaca la seva passió per la música barroca, la lectura, el teatre i el cinema.

La vida política la va iniciar l'any 2006 a ERC assumint diferents tasques a les executives local i comarcal. Consellera al Consell Comarcal en el darrer mandat.

Regidora de Cultura i Educació a l'Ajuntament d'Arenys de Munt des del 2013.

 

Declaració de patrimoni

Retribucions 2024

CONCEPTES Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre TOTAL ACUMULAT 
Salari Brut 793.13 771,30 761,65                   2.326,08
Salari Net 737,30 715,30 705,65                   2.158,25
Despeses de telefonia 13,01 13,01 13,01                   39,03
Total despesa 806,14 784,31 774,66                   2.365,11

*L'import retingut (IRPF) és decisió de cada Regidor.

 Patrimoni  
  Vehicles Toyota Auris / 2021
  Dipòsits, valors, participacions i anàlogues Dipòsit a La Caixa
Dipòsit a Triodos Bank 

 

Declaració d'activitats

 Càrrec  Definició
Regidora  
Administrativa a la Generalitat de Catalunya Altres activitats públiques compatibles

 

Competències

Les facultats genèriques que es deleguen són:

  • Les referents a Educació i Cultura: temes relacions amb l’Escola Sant Martí, l’Escola Sobirans, l’Institut Domènec Perramon, l’Escola bressol municipal La Petjada; relacions amb Biblioteca Municipal; coordinació del CFA Enric Camón i activitats culturals a la masia Can Borrell.
  • Les referents a Arts i Patrimoni.

Les facultats específiques que es deleguen són:

  • Presidència del Consell Municipal d’Educació.
  • Presidència del Consell Municipal de Cultura.
  • Presidència de la Comissió Especial del Nomenclàtor d’Arenys de Munt.
  • Presidència de la Comissió Informativa Especial per la Recuperació de la Memòria Històrica.
  • Autoritzar i disposar despeses amb valor estimat inferior a 5.000 euros, en les aplicacions dels orgànics del pressupost municipal: 810 i 820.
  • Cancel·lar despeses en els orgànics esmentats.
Tònia Vila i PaituvíTònia Vila i Paituví

Et pot interessar

Última revisió 10-04-2024 11:20