Pressupost Participatiu 2019

Pressupost Participatiu 2019

En aquest cinquè any de Pressupost Participatiu que es porta a terme a Arenys de Munt s’han registrat 275 vots: 203 a través de la plataforma Decidim i 72 en format paper. D’aquests, han resultat vàlids 268 vots. El valor total dels projectes suma 175.000 €: 73.000 € assignats a projectes de poble, un total de 77.000 € per projectes per àmbit territorial i 25.000 € per a projectes de serveis.

Els resultats definitius de les propostes aprovades estan identificats a continuació de manera gràfica. També podeu trobar les dades comparatives en relació a participació i despesa compromesa amb el Pressupost Participatiu. Les infografies permeten descarregar-se les dades en format obert.

Es recorda als vilatans i vilatanes d'Arenys de Munt que serà possible seguir l'execució dels projectes seleccionats a través de la plataforma Decidim.

Què és el Pressupost Participatiu?

El Pressupost Municipal és un dels instruments més importants que ha d’aprovar cada any el govern local, per tal de donar resposta a les necessitats del municipi, a partir de la distribució dels recursos econòmics i financers. Els pressupostos participatius són uns mecanismes de participació mitjançant els quals la ciutadania d'Arenys de Munt pot decidir sobre el Pressupost Municipal.

El Pressupost Participatiu és una eina que permet detectar les necessitats de la població, implicant-la en la presa de decisions d’una part dels recursos públics. Fer partícip la ciutadania conjuntament amb els representants polítics en els processos de presa de decisions sobre temes que els afecten directament enforteix la democràcia i facilita la comprensió dels afers públics.

Mitjançant aquest procés de participació, serà la ciutadania qui decidirà la destinació de 150.000 € del pressupost d’inversions, 25.000 € per a serveis i 10.000 € per al Pressupost Participatiu Jove 2019.

Què és la plataforma Decidim?

DecidimDes del 25 d'octubre fins al 16 de desembre, els majors de 16 anys van poder votar les propostes admeses del procés participatiu del Pressupost Municipal 2019, a través de la plataforma "Decidim".

L’objectiu de l'aplicació telemàtica Decidim és donar la possibilitat a la ciutadania de prendre decisions en qüestions de caràcter públic, i que la seva opinió tingui incidència en les decisions que finalment acaba prenent l’equip de govern. A través de la plataforma Decidim es busca facilitar la implicació i l’opinió de veïns i veïnes que habitualment no participen en la vida pública. El que s’intenta és que de tot plegat en resultin propostes concretes d’actuació per part de la ciutadania. Aquesta eina telemàtica està impulsada per la Diputació de Barcelona i permetrà realitzar processos de participació digital. Es farà servir a 34 municipis de la demarcació de Barcelona, entre ells Arenys de Munt.

Accedeix a Decidim Arenys de Munt

Les 4 fases del Pressupost Participatiu 2019:

  • A la fase de recollida de propostes (fins al 6 d’agost), veïns i veïnes, entitats, consells sectorials i Consell del Poble podran participar presentant la seva aportació de forma presencial o telemàtica fins al 6 d’agost de 2018. També s’organitzaran diferents sessions presencials i informatives per recollir propostes que es formularan de forma col·lectiva.
  • Fase d’anàlisi de les propostes. S’iniciarà aquesta fase en el moment que es recullin les propostes sorgides a la fase anterior. En aquest punt, es validarà el cost i la viabilitat tècnica de cada proposta, així com la seva naturalesa: projectes d’inversió de poble o per àmbit territorial i serveis. Les propostes validades seran les que passaran a la fase de votacions.
  • Fase de votacions. En aquest moment es prioritzaran els projectes presentats seguint un procés de votació popular. Podrà votar tota la ciutadania major de 16 anys empadronada a Arenys de Munt. En aquesta fase la participació serà individual. Per tal de donar a conèixer les propostes, es podran consultar tots els projectes finalistes al web municipal. El termini per dur a terme les votacions finalitza el 30 de novembre de 2018. Els resultats de les votacions es publicaran al web municipal i les propostes escollides s'incorporaran al pressupost de l’any vinent.
  • La fase d'execució serà al llarg del 2019, quan els projectes més votats incorporats al pressupost es portaran a terme.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12-02-2024 12:05