Pressupost Participatiu 2018

Pressupost Participatiu 2018: la participació més alta en 4 anys i un 62% més de recursos econòmics per desplegar els projectes aprovats.

Logo participacióEn aquest quart any de procés participatiu que es porta a terme a Arenys de Munt s’han registrat 407 vàlids dels 410 rebuts. El valor total dels projectes d'inversió i serveis suma 216.500 €, tot un rècord de dotació pressupostària compromesa amb processos participatius, un dels més elevats del país en relació al seu pes espefífic sobre el global del pressupot municipal.

Els resultats definitius de les propostes aprovades estan identificats a continuació de manera gràfica. També podem trobar les dades comparatives en relació a participació i despesa compromesa amb el Pressupost Participatiu. Les infografies permeten decarregar-se les dades en format obert.

Pressupost Participatiu 2018 - Arenys de Munt
Infogram

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12-02-2024 12:06