Acollida de persones nouvingudes

Servei que s'encarrega de gestionar l'acollida bàsica de persones nouvingudes, informa, orienta, assessora i forma aquestes persones sobre els serveis, recursos i entitats de la ciutat, així com els seus drets i deures, costums, tradicions del país i de la vila.

Línies de servei:

  • Gestió de l'empadronament
  • Sessions de formació a persones i families
  • Derivació a serveis/entitats especialitzades
  • Gestió d'informes d'estrangeria i arrelament

Àmbit temàtic: Acció Social.

Depèn d'Acció Social.

Persones destinatàries

Ciutadania, en general

Com sol·licitar-ho

Servei obligatori

Punts de prestació

Cost per a l'usuari

Gratuït

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 10-02-2021 12:11