Calendari fiscal

Calendari fiscal 2021

Descripció

Data inici vol.

Data fi vol. / domi.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS – NO DOMICILIATS

3/5/2021

5/7/2021

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS – 1a FRACCIÓ-DOMICILIATS

         

3/5/2021

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS – 2a FRACCIÓ-DOMICILIATS

         

1/7/2021

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS – 3a FRACCIÓ-DOMICILIATS

         

1/9/2021

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS – 4a FRACCIÓ-DOMICILIATS

         

2/11/2021

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS

1/9/2021

5/11/2021

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS

1/9/2021

5/11/2021

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

5/3/2021

5/5/2021

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

16/9/2021

16/11/2021

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS

3/5/2021

5/7/2021

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS

3/5/2021

5/7/2021

TAXA PER SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL

3/5/2021

5/7/2021

TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-GUALS

3/5/2021

5/7/2021

IMPOST BÉNS IMMOBLES DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS

3/5/2021

5/7/2021

TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA. TAULES I CADIRES – NO DOMICILIATS

3/5/2021

5/7/2021

TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA. TAULES I CADIRES – 1a FRACCIÓ-DOMICILIATS

         

3/5/2021

TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA. TAULES I CADIRES – 2a FRACCIÓ-DOMICILIATS

         

1/7/2021

TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA. TAULES I CADIRES – 3a FRACCIÓ-DOMICILIATS

         

1/10/2021

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-01-2021 13:52