Calendari fiscal

Calendari fiscal 2024

Descripció

Data inici vol.

Data fi vol. / domi.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS – NO DOMICILIATS

2/5/2024

5/7/2024

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS – 1a FRACCIÓ-DOMICILIATS

         

2/5/2024

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS – 2a FRACCIÓ-DOMICILIATS

         

3/6/2024

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS – 3a FRACCIÓ-DOMICILIATS

         

1/7/2024

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS – 4a FRACCIÓ-DOMICILIATS

         

2/9/2024

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS – 5a FRACCIÓ-DOMICILIATS   1/10/2024
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS – 6a FRACCIÓ-DOMICILIATS   4/11/2024

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS

2/9/2024

4/11/2024

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS

2/9/2024

4/11/2024

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

1/3/2024

3/5/2024

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

16/9/2024

18/11/2024

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS

2/5/2024

5/7/2024

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS

2/5/2024

5/7/2024

TAXA PER SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL

2/5/2024

5/7/2024

TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-GUALS

2/5/2024

5/7/2024

TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA. TAULES I CADIRES – NO DOMICILIATS

2/5/2024

5/7/2024

TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA. TAULES I CADIRES – 1a FRACCIÓ-DOMICILIATS

         

2/5/2024

TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA. TAULES I CADIRES – 2a FRACCIÓ-DOMICILIATS

         

1/7/2024

TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA. TAULES I CADIRES – 3a FRACCIÓ-DOMICILIATS

         

1/10/2024

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 20-12-2023 07:45