Compte general


Pots trobar informació detallada del Compte General al següent en el següent enllaç:

Sindicatura de Comptes


Títol Document Url
Compte general 2019CCAA2019 INFORME AUDITORIA GUSAM Enllaç
CG2019 DOCUMENTACIÓ BÀSICA AJUNTAMENT Enllaç
CCAA2019 DOCUMENTACIÓ BÀSICA GUSAM Enllaç
CG2019 DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA AJUNTAMENT Enllaç
CG2019 MEMÒRIA AJUNTAMENT_ANNEX I Enllaç
CG2019 MEMÒRIA AJUNTAMENT_ANNEX II Enllaç
CG2019 MEMÒRIA AJUNTAMENT Enllaç
Compte general 2017Memòria 2017, Índex Enllaç
CCAA - 2017 GUSAM Enllaç
Doocumentació complementària Enllaç
Balanç i altres estats Enllaç
Annex Enllaç
Compte general 2014Memòria 2014, Índex Enllaç
Memòria 2014 I, apartats 1 a 19 Enllaç
Memòria 2014 II, apartats 20.1 Enllaç
Memòria 2014 III, apartats 20.2 i 20.3 Enllaç
Memòria 2014, apartats 20.4 a 22 Enllaç
Balanç de l'ajuntament, 2014 Enllaç
Compte de resultats de l'ajuntament, 2014 Enllaç
GUSAM, informe d'auditoria i CCAA 2014 Enllaç
GUSAM, informe de gestió Enllaç
ALOC, memòria dels comptes 2014 Enllaç
ALOC, Balanç 2014 Enllaç
ALOC, pèrdues i guany 2014 Enllaç
Compte general 2018Memòria 2018, Index Enllaç
CCAA - 2018 GUSAM Enllaç
Documentació complementària Enllaç
Balanç i altres estats Enllaç
Annex Enllaç
Compte general 2016Memòria 2016, Índex Enllaç
CCAA - 2016 GUSAM Enllaç
Documentació complementària Enllaç
Balanç i altres estats Enllaç
Annex I Enllaç
Compte general 2015Memòria 2015, Índex Enllaç
CCAA - 2015 GUSAM Enllaç
Documentació complementària Enllaç
Balanç i altres estats Enllaç
Annex I Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 10-07-2020 10:57